דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
20/02/2024  2
21/02/2024  2
22/02/2024  2
23/02/2024  1
24/02/2024  7
25/02/2024  8
26/02/2024  2
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
09/2023  76
10/2023  101
11/2023  109
12/2023  114
01/2024  119
02/2024  78
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
04/2019  2,550
05/2019  385
06/2019  1,920
07/2019  2,105
08/2019  1,649
11/2019  47
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
04/2019  52
05/2019  7
06/2019  40
07/2019  51
08/2019  26
11/2019  3