דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
19/06/2024  3
20/06/2024  1
24/06/2024  1
25/06/2024  2
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
01/2024  119
02/2024  98
03/2024  105
04/2024  114
05/2024  89
06/2024  43
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
04/2019  2,550
05/2019  385
06/2019  1,920
07/2019  2,105
08/2019  1,649
11/2019  47
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
04/2019  52
05/2019  7
06/2019  40
07/2019  51
08/2019  26
11/2019  3