דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
14/05/2022  7
15/05/2022  5
16/05/2022  5
17/05/2022  2
18/05/2022  4
19/05/2022  7
20/05/2022  1
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
12/2021  254
01/2022  230
02/2022  224
03/2022  171
04/2022  190
05/2022  121
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
04/2019  2,550
05/2019  385
06/2019  1,920
07/2019  2,105
08/2019  1,649
11/2019  47
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
04/2019  52
05/2019  7
06/2019  40
07/2019  51
08/2019  26
11/2019  3